Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Lakeuden veljekset oy
3195311-1

Rekisterin yhteyshenkilö
Jaakko Heikkilä, jaakko@lakeudenveljekset.fi

Kerättävät tiedot
Sähköisellä lomakkeella lähetettävät tiedot tallentuvat sähköiseen järjestelmään ja välittyvät sähköpostiin. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

Sinulla on seuraavat oikeudet
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus ”tulla unohdetuksi”, jos meillä ei ole lakisääteistä estettä jatkaa tietojen käsittelyä