Sekretesspolicy

Register
Lakeuden veljekset oy
3195311-1

Kontaktperson
Jaakko Heikkilä, jaakko@lakeudenveljekset.fi

Information som samlas till registret
Informationen som skickas med den elektroniska blanketten lagras i det elektroniska systemet och överförs via e-post. Informationen används för att hantera kundrelationen.

Du har följande rättigheter
– Rätten att granska personuppgifter som rör dig
– Rätten att korrigera uppgifterna
– Rätten att begära radering av data