1. Leväluhdantie 70, 61550 Orismala

Leväluhta är internationellt känd gravfält. Under järnålder man har begravt människor i vatten. Ben av nästan hundra människor har hittats där i arkeologiska undersökningar. Enligt forskning, begravningsfält har blivit användt 300 – 800 e.Kr. Leväluhta är internatiollt viktig och en av Finlands mest kända arkeologiska platser.

Add Your Comment