Vägbeskrivning till destinationen när man kör från motorväg 18 till Ventäläntie och fortsätter till sydväst.

Laurinlakso flyktbastu är från tiden Stora ofreden där civilbefolkningen flydde från terrorn från ockupanterna.

Det finns flera versioner associerade med denna plats, som dock i huvudsak går på detta sätt; En gravid husfru och hennes piga från Napue flydde fiendens trupper till denna bastu. En lokal informant gick och guidade de sex kosackerna till bastun. Dörröppningen var mycket låg, varför kosackerna fick böja sig ner för att komma in. En bestämd piga döda dem med en björkstock och sänkte kropparna ner till ett närliggande myr.

Add Your Comment