1. Pohjankyröntie 28, 61500 Isokyrö
Den sista fältstriden i det stora norra kriget ägde rum i Napue.
I striden stod de svensk-finska karolinska armé under ledning av general Armfelt inför en två gånger större rysk armé under ledning av prins Galitz. I striden dödades ungefär 3 000 finländare, tillsammans med cirka 1 000 försvarare av deras hemområde, och cirka 1 500 ryssar.

Add Your Comment